Pokretanju aktivnosti i pozivamo na sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za članove HVIDR-a RH na području Republike Hrvatske u 2021. godini.

Poštovani,

Temeljem ukazane potrebe u svrhu rješavanja uočenih problema u postupcima energetske obnove obiteljskih kuća u vlasništvu hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, članova  HVIDR-a RH, ovim putem izvješćujemo Vas o pokretanju aktivnosti i pozivamo na sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za članove HVIDR-a RH na području Republike Hrvatske u 2021. godini. 

Slijedom navedenog, u prilogu dostavljamo dokumentaciju u svezi realizacije aktivnosti projekta,   

Izjava prijavitelja HVIDR-a (003)

Javni poziv za iskaz interesa (003)

Prijavni obrazac 2021 HVIDR-a (003)