Plan i program rada za 2016. godinu

UVODNE NAPOMENE

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja registrirana je prema Zakonu o udrugama , sukladno navedenom Zakonu udružena je u Zajednicu Udruga HVIDR-a Zagrebačke županije.

Na području grada Samobora i Grada Sv.Nedelja udružena je u Koordinaciju udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Sv.Nedelja a sa svrhom njegovanja tradicije Domovinskog rata, korištenje zajedničkog prostora , tehničkih pomagala te administrativnih usluga .

Dragovoljno je izvanstranačko udruženje sa sjedištem u Samoboru, Trg Matice hrvatske 5.

Udruga HVIDR-a se sukladno statutu, financira isključivo iz proračuna, donacija i članarine članova udruge .

Financijsko računovodstveni poslovi vode se sukladno Zakonu o neprofitnim organizacijama, žiro račun je otvoren sukladno novom Zakonu o platnom prometu u Samoborskoj banci ,
IBAN HR9724030091120000472, MB Udruge : 3904768 ,OIB: 1744356979 RNO broj : 0068420.

P R O G R A M S K I D I O „ZAJEDNO U RATU-ZAJEDNO U MIRU“

Temeljem odredbi Statuta Udruge HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja u 2016. godini planiramo sljedeće aktivnosti:

1. Socijalna i pravna zaštita članova

Socijalna zaštita HRVI i članova njihovih obitelji
– Osigurati daljnju suradnju sa socijalnom službom, Centrom za psihosocijalnu pomoć , obilazak članova na terenu, u njihovim domovima gdje bi se stjecao uvid u način života, stanje u obitelji i materijalno stanje,
– Isto tako organizirati socijalnu i pravnu službu sa koordinacijom udruga iz Domovinskog rata kako bi se pomoglo u rješavanju egzistencijalnih problema hrvatskih branitelja
– Dodjeljivanje materijalne pomoći /jednokratne novčane pomoći/sukladno Odluci Predsjedništva u slučaju smrti člana udruge
– Suradnja sa Uredom za rad zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije, kod smrtnog slučaja HRVI – briga o pokopu i počastima , osmrtnice u novinama
-Briga o članovima uže obitelji umrlih HRVI
-Briga o školovanju djece članova Udruga sa školama i Uredom za rad zdravstvo i socijalnu skrb
Cilj
Cilj programa SOCIJALNA I PRAVNA ZAŠTITA ČLANOVA je osigurati egzistenciju članova udruge i upoznati društvo s problemima s kojima se članovi susreću u svakodnevnom životu.

Aktivnosti
Uključiti u rad volontere koji bi se osposobili za pružanje „prve pomoći“ prvo rješavanje kriznih stanja u obitelji .

1.2. Praćenje zakona i zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI i članova obitelji
Sudjelovanje i potpora u radu županijskim , državnim i drugim ustanovama na dosljednom provođenju odredbi ustava RH, Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i svih drugih zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI Domovinskog rata.
Cilj
Poboljšati život invalida na način da se svakodnevno radi pritisak na tijela koja su dužna provoditi isti.
Aktivnosti
Uključiti se na lokalnoj razini u rad udruga i raditi na poboljšanju zakona i prava po istom .

1.3. Briga o prikladnom zapošljavanju invalida
– Evidentiranje invalida pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
Pomoć kod realizacije samozapošljavanja i prekvalifikacije invalida u Ministarstvu hrvatskih branitelja
– Razgovor sa poslodavcima u radnim organizacijama
– Po potrebi sa poslodavcem dogovori i organiziranje dokvalifikacija odnosno prekvalifikacija mlađih invalida, ali za unaprijed poznate poslove
– Inzistirati na poštivanju reda prvenstva pri zapošljavanju u državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, te pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili u pretežito državnom vlasništvu,
– Pratiti prilagodbu RVI /hrvatske branitelje / na novim poslovima.

Cilj:
Zapošljavanje mlađe populacije invalida koji su u svojim ranim godinama izgubili posao zbog invalidnosti .
Aktivnosti:
Pratiti natječaje na portalu MOJ POSAO, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE , natječaje za samozapošljavanje MOBMS i dr. te putem web portala udruge obavještavat članove o istom.

1.4. Zdravstvene skrbi
– Pomoć u novčanim sredstvima u subvencioniranju lijekova koja nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– Pomoć u novčanim sredstvima u subvencioniranju ortopedskih pomagala – koje nije u cijelosti odobrio HZZO a sukladno Odluci Ministarstva hrvatskih branitelja – razlika u cijeni koštanja ortopedskih pomagala, korištenju sredstava Zaklade hrvatskih branitelja
– Pomoć kod smještaja RVI-a u zdravstvene ustanove prilikom potrebe liječenja i pomoć kod smještaja u rehabilitacijske i resocijalizacijske centre, te posjete RVI –ima smještenim u tim ustanovama.
– fizkalna terapija – rehabilitacija u Poliklinici Sv.Nedelja sukaldno potrebi članova
i mogućnostima udruge.
1.5. Briga o stambenom zbrinjavanju članova Udruga – koja se ne može provoditi bez našeg praćenja zakonskih odredbi i Vaše pomoći pri realizaciji ( dodjela građevinskog zemljišta, oslobađanje plaćanja građevinske dozvole i uvađanje komunalne infrastrukture)

1.6. Briga o dodjeli odlikovanja i priznanja članovima koji su ih zaslužili , kao i ukidanje nepravedno dodijeljenih
– sukladno Pravilniku o dodjeli počasnih odlikovanja

1.7 Lokalna zajednica u HVIDR-i – volonteri
Građani lokalne zajednice a po mogućnosti i državna tijela zadužena za problematiku branitelja i stradalnika iz domovinskog rata mogu kroz različite oblike sudjelovati u radu udruge . Kako bi volonteri , stručni djelatnici – edukatori pokrivali problematiku u području u kojem žive , pretpostavka je da uglavnom poznaju ili će lako upoznati moguće korisnike psihosocijalne skrbi za uspješnu provedbu projekata .Uz pažljiv odabir volontera potrebno ih je stručno osposobiti do razine prepoznavanja, oblikovanja i razvrstavanja poteškoća u pripadnika branitelja i stradalnika domovinskog rata , više razina potreba, zadovoljavat će se u postojećim ustanovama i institucijama, uz pomoć udruga i savjetovališta za socijalnu pomoć.

CILJ
Ubrzati provedbu prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja kao i uključivanje u sve postojeće i novo utemeljene oblike psihološke pomoći te upoznavanje građana s problemima stradalnika Domovinskog rata.

2. Stjecanje novih znanja i vještina

2.1. Informatičko obrazovanje
Informatička edukacija HRVI u cilju podizanja razine osobne i profesionalne informatičke osposobljenosti. Mogućnost korištenja informatičkog znanja na svim razinama svakodnevnog života i djelovanja, te mogućnost njihova aktivna uključivanja u lokalnu zajednicu .
Korisnici tečaja obrazovanja – osposobljavanja za RAČUNALNOG OPERATERA stekli bi osnove rada na PC računalu i MS Windowsu , MS WORD – pisanje i obrada teksta, MS Excelu , Internetu i radu na mreži.
Cilj
Korištenje računala za pisanje, crtanje, čitanje, uključivanje na Internet, korištenje elektronske pošte u cilju međusobne komunikacije, izmjene iskustava i direktnog komuniciranja s uredima i ustanovama jer je izrazito važno populaciji stradalnika pružiti mogućnost informatičkog obrazovanja jer je to često jedina mogućnost uključivanja u širu zajednicu.

2.2. Ostala stjecanja novih znanja i vještina
Razne edukacije koje bi pomogle u stjecanju novih znanja , organizacija radionica , tečajeva (strani jezici , izrada suvenira, likovna radionica i sl.).

Cilj
Potaknuti članstvo na aktivnosti koje bi ih uključile u normalni rad u zajednici i pritom poboljšale pri socijalizaciji u zajednici.

3. Promicanje športa i rekreacije (kuglana, boćanje, pikado, plivanje, ribolov, šah, bela, stolni tenis, streljaštvo ) i najam prostora za rekreaciju
Športska natjecanja:
Pri udruzi HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja, osnovane su sekcije s ciljem poticanja članova udruge na razne športske aktivnosti :
– za mali nogomet – Dragan Mršić
– za pikado – Ivica Belan
– za kuglanu – Miljenko Komes
– za streljaštvo – Dražen Razum
– bočanje- Tihomir Alilović
– Stolni tenis – Marijan Habljak
– viseča kuglana Marijan Švit
– šah – Josip Gotić
– utrka u kolicima – Dominik Osrečki
Kroz zajednička okupljanja svaka sekcija ima svoj raspored i redovno organizira treninge i druženja u prostoru kuglane , Đ.Basaričeka 4, Bregana i Sportskim objektima Samobor.
Voditelj za športske aktivnosti udruge Ivica Belan.

3.1. Dan udruge HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja – malonogometni turnir
Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja osnovana je među prvim udrugama iz domovinskog rata 24.05.1992. .Kako bi obilježili godišnjicu osnivanja udruge organizira se malonogometni turnir između udruga iz domvinskog rata Samobora i Sv.Nedelje.

3.2. 14. športske igre HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja
U svibnju mjesecu 14. športske igre HVIDR- a Samobor i Sv.Nedelja ,tradicionalno športsko natjecanje u kuglanju, boćanju, ribolovu, elektronskom pikadu, visećoj kuglani, šahu, beli , stolnom tenisu, streljaštvu na sportskim terenima Samobora i Sv. Nedjelja a koje je ujedno i kvalifikacijsko natjecanje za županijske športske igre .

3.3. 14. Županijske športske igre HRVI Domovinskog rata Zagrebačke županije
Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja svake godine ukupni je pobjednik na športskim igrama HVIDR-a Zagrebačke županije.
U 2016.g. športske igre organizirale bi se na području grada Jastrebarskog.
Učestvovanje na 14. športskim igre HRVI Zagrebačke županije – susret svih invalida Zagrebačke županije i gostiju uz natjecanja u el. pikadu, visećoj kuglani, el. kuglana, športskom ribolovu, streljaštvo, stolni tenis ,šah, boćanje ,utrka u invalidskim kolicima

Na športskim igrama sudjeluju članovi , HRVI iz cijele Zagrebačke županije , 9 udruga HVIDR-a, cca 250 sportaša, 50-tak sudaca i voditelja športskih disciplina te 50-tak gostiju cca 350 do 400 učesnika.
Ovo športsko natjecanje ujedno je i kvalifikacijsko za državno prvenstvo HVIDR-a RH (22.SŠNIDOR) koje će se u 2016. godini.

3.4. 22.SŠNIDOR HVIDR-a RH
Svehrvatsko športsko natjecanje HRVI koje se već tradicionalno organizira i na kojem naši članovi ,100% HRVI, postižu vrhunske rezultate , u 2016. bit će 22. športsko natjecanje HRVI iz cijele Hrvatske koji su se kvalificirali tokom cijele godine kako bi učestvovali na državnom natjecanju ratnih vojnih invalida .
Natjecanja će se održati u slijedeći disciplinama: plivanje , streljaštvo, šah, viseća kuglana, el. kuglana, stolni tenis, el. pikado, utrka u kolicima, tenis u kolicima, stolni tenis u kolicima, košarka u kolicima, športski ribolov , boćanje.
Cilj:
Poznato je da sa završetkom liječenja i rehabilitacije veći broj HRVI povlači u krug obitelji i ne bavi se športom, što uzrokuje atrofiju mišića i slabljenje čitavog organizma ali i negativno utječe na njegovo psihičko stanje stoga se i ubuduće planiraju sljedeće aktivnosti:
– praćenje invalida na njihovim pojedinačnim natjecanjima
– kroz šport i rekreaciju Udruga HVIDR-a predlaže povezanost sa drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata , Grada Samobora i Grada Sv.Nedelja (Koordinacijom udruga) kao i sa udrugama na nivou Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.
– uključivanje djece članova i zajedničko druženje kroz sport

4. Obilježavanje značajnih obljetnica i datuma, te obljetnica domicilne brigade

Obljetnice brigada, vojno redarstvenih akcija, vojna hodočašća branitelja i stradalnika Domovinskog rata, sportski i drugi susreti sa srodnim udrugama a povodom njihovih obljetnica
– polaganje vijenaca i svijeća
– obilježavanje športskim okupljanjem branitelja i invalida
– troškovi čestitki u novinama

4.1. „Zajedno u ratu , zajedno u miru sa srednjim školama Samobor“
Obilazak prve crte bojišnice naših očeva i sugrađana
Obilazak prve crte u koju bi se uključili članovi udruge, članovi njihovih obitelji i djeca školske dobi .U dogovoru sa školom uključili bi školsku djecu sa profesorom povijesti .

Želja nam je da našoj djeci satom povijesti na prvoj crti bojišnice uz odavanje počasti kod spomenika poginulim braniteljima iz našega kraja kao i svim poginulim braniteljima odamo počast . S našeg područja u obrani bojišnice sudjelovali su građani – branitelji kao pripadnici MUP-a P.U.Zagrebačke, 151. samoborske brigade, 2. gardijske brigade, 1.gardijske brigade .
Uz kratko prisjećanje ratnih zbivanja na terenu zapaliti će se svijeće pored spomen ploče poginulima braniteljima i obići teren (Trokut- Novska, Vukovar,Škabarnja, Zadarsko zaleđe, Petrinja, Dvor, Hrvatska Kostanjica, Lipik-Pakrac i dr.) .

Cilj ovog projekta je promicanje vrijednosti domovinskog rata , upoznavanje djece sa Domovinskim ratom , sat povijesti na terenu .

4.2. Memorijalni malonogometni turnir „Veterani i prijatelji“
Povodom 20. godišnjice Dom. rata udruga je pokrenula humanitarni malonogometni turnir koji bi postao tradicionalni a ujedno bi poticao druženje kako udruga proizašlih iz Dom. rata tako i drugih udruga u zajednici u kojoj živimo.

4.3. Memorijalni pikado turnir „Velimir Prosoli – Đelo“
Ovaj pikado turnir udruga je pokrenula u 2011.g. u znak sjećanja na prerano preminulog kolegu , prijatelja i člana Velimira Prosolija – Đele a opet s jedinstvenim ciljem poticanja članova na športska druženja, uz određeni humanitarni rad a u korist cijeloj zajednici.

4.4. Memorijalni turnir sa srodnim udrugama i mjesnim odborima
Udruge iz Domovinskog rata i Mjesni odbori već tradicionalno organiziraju memorijalne malonogometne turnire i natjecanja u ribolovu u znak sjećanja na poginule i prerano umrle hrvatske branitelje. Kako bi se očuvala dugogodišnja tradicija naši članovi osnovali su sekcije i aktivno se priključe svakom takvom turniru .

5.Kulturno zabavne djelatnosti
– Podjela božićnih poklon paketa za djecu HRVI – stradalnika Domovinskog rata uz prigodan program.

Tradicionalno organiziran program podjele poklon paketa uz pomoć Grada Samobora i Grada Sv.Nedelja
Sv.Nikola je dan kada djeca očekuju prigodne paketiće koji su znak pažnje upućene od strane odraslih.

Cilj:
Djeca stradalnika Domovinskog rata spadaju u kategoriju osoba s dodatnim potrebama jer su u najranijim razvojnim danima doživjela traumatična iskustva (boravak roditelja na bojišnici, ranjavanje, dug oporavak, očekivanja i zebnje). Sigurno je da su nesvakidašnje posljedice ratnih razaranja utjecala na normalan psihički razvoj svakog djeteta ponaosob, te je upravo stoga neophodno uključivanje zajednice u pomaganje savladavanja tih traumatičnih iskustava kako bi daljnje razvojne faze prošli nesmetano te se formirali kao zdrave osobe.
Stoga su paketići za blagdan Sv.Nikole uz prigodan program zasigurno jedan dio pružanja razumijevanja i pažnje te kvalitetan način njihova buduća usmjeravanja.

6.Održavanje godišnje skupštine Udruge
– sukladno Statutu udruge i Zakonu o udrugama.

7. Koordidnacija svih Udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Samobora i Grada Sv.Nedelja i režijski troškovi udruga
– Dana 29.09.2000. godine pristupili smo Koordinaciji udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Sv.Nedelja a u cilju njegovanja tradicije Domovinskog rata, korištenje zajedničkog prostora , tehničkih pomagala te administrativnih usluga što bi smanjilo opterećenje proračuna a pomoglo u kvalitetnijem praćenju programa udruga iz Domovinskog rata.

8. Kadrovi – plaća i druga davanja za administratora udruge
Za uspješno i kvalitetno provođenje navedenih zadataka potrebno je osigurati osobni dohodak za administratora u Udruzi koji će ujedno temeljem Pravila i Sporazuma o radu Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Samobora i Grada Sv.Nedelja obavljati administrativne poslove svim udrugama članicama Koordinacije udruga.

9. Materijalni troškovi – kancelarijski materijal, putni troškovi, reprezentacija i
poštanske usluge

10. Knjigovodstvene usluge i provizije banci

11. Radne akcije – adaptacija i tehničko održavanje prostora
Kako je udruga u 2011.g. dobila prostor kuglane na Bregani, Đ.Basaričeka 4 na korištenje uz određene uvjete neophodno je planirati radnu akciju članova udruge za potrebe uređenja prostora .
Sukladno tom planu za 2016. godinu uz uređenje tog prostora planiramo pokrenut projekt – „Pomoć u kući“ kojim bi najugroženijim i teško pokretnim članovima udruge pokušali olakšati život i vratiti vjeru u zajednicu.

Z A K LJ U Č A K
Iz cjelokupnog programa je vidljivo da su osnovni zadaci rješavanje pravnih, socijalnih i zdravstvenih problema članova, osiguravanje sredstava za rad , šport i rekreacija, adaptacija kancelarijskog prostora.

Cjelokupni program neće se moći kvalitetno i u cijelosti provesti bez stručne pomoći, pa je potrebno imati potporu Vaše uprave , državnih i drugih ustanova, kao i osigurati sredstva predviđena prijedlogom financijskog plana za 2016. i 2017. godinu.

Stoga Vas molimo da sudjelujete u financiranju naših programa za 2016. te Vas molimo da osigurate sredstava u proračunu grada Samobora sukladno prijavnici koju Vam dostavljamo u privitku.

Privitak: – kao u tekstu
Dostaviti:
1. Grad Samobor , Grad Sv.Nedelja
2. arhiva

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja

predsjednik
Marijan Habljak