Memorijalni pikado turnir Velimir Prosoli Đelo i cro lisca turnir Marijan Habljak Habi

17.12. 2022. Godine  održaii smo 11. memorijalni pikado turnir “Velimir Prosoli- Đelo”.Isti dan u popodnevnim satima organizirali smo 1. Memorijalni Cro lisica turnir u sjećanje na našeg  Marijana Habljak .