Financijska potpora za prvu nekretninu

Za kupnju ili izgradnju prve nekretnine imate pravo na financijsku potporu odnosno subvenciju na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (kuće ili stana) odnosno subvencijom na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine provodi se prema sljedećem redoslijedu:
• članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
• dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata odnosno HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine i više
• HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine, odnosno dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine.

Iznos financijske potpore
Iznos financijske potpore (FP) za HRVI određuje se kao umnožak vrijednosti etalonske cijene građenja (E), odgovarajuće površine stana (P) iz članka 11. ove Uredbe i postotka tjelesnog oštećenja (O) po izračunu:
FP=E×P×O u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine, u novčanom iznosu koji je predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 20 posto oštećenja organizma (O=20%), dok dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine ili više, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine, u novčanom iznosu koji je predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 30 posto oštećenja (O=30%).

Vrijednost etalonske cijene građenja utvrđuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i ona trenutno iznosi 6000 kuna.

Podnošenje zahtjeva i obvezna dokumentacija
Zahtjev za financijsku potporu podnosi se kao preporučena pošiljka ili elektroničkim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja (Savska cesta 66, Zagreb) na propisanom obrascu.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

Odgovori