Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 33. Statuta Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja (skračeni naziv Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja) , predsjednik HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja  dana  15.04.2021. donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 

I.

 

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Udruge HVIDR-a Samobor i Sv.Nedeljaimenuje se Vesna Vrančić , tajnik- administrator udruge.

II.

 

U svojstvu službenika za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane čl. 14. Pravilnika i čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

III.

 

Imenovani službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost  svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

 

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka će obavijestiti Agenciju o zaštiti osobnih podataka.

 

V.

 

Službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podatka iz toč. I. ove Odluke Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedeljaće učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.

 

VI.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Samobor, 15.04.2021

 

Udruga HVIDR-a Samobor  i Sv.Nedelja

Predsjednik

Miljenko Komes