Na temelju čl. 33. Statuta  Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja, predsjednik HVIDR-a RH, dana  15.04.2021. donosi

 

ODLUKU

o osobi odgovornoj za obradu osobnih podataka članova

 

I.

 

U Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor  i Sv.Nedelja  se vrši obrada osobnih podataka članova temeljem Pravilnika o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka članova u sustavu HVIDR-i RH, Statuta HVIDR-a RH, Statuta Udruge HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja,  Zakona o udrugama i Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

 

II.

 

Osobom odgovornom za obradu osobnih podataka imenuje se;

– Vesna Vrančić, zaposlena na radnom mjestu tajnik – administrator Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i  Sv.Nedelja (Skračeni naziv :  Udruga HVIDR-a Samobor  i Sv.Nedelja)   imenuje se odgovornom osobom za obradu osobnih podataka članova udruge.

 

III.

 

Imenovana osoba iz toč. II. ove Odluke obavlja poslove prikupljanja i obrade osobnih podataka članova, evidenciju aktivnosti te druge poslove vezane uz obradu osobnih podataka članova udruge propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka i Pravilnikom o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka članova u sustavu HVIDR-i RH.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Samobor, 15.04.2021.

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja

Predsjednik

Miljenko Komes