Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedeljauređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Službenikom za informiranje određuje se Miljenko Komes.
Kontakt:
 hvidrassnVgmail.com

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Udruge hrvatskih vojnih invalida  Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja:

 

  • poštom na adresu: Savke Dabčević Kučar 6, 10430 Samobor
  • putem telefona na broj: 01/ 3364 734
  • na fax broj: 01/3325 488
  • elektroničkom poštom na: hvidrassn@gmail.com