Udruga Hrvatskih Vojnih Invalida Domovinskog rata
Samobor i Sv. Nedelja

sjedište: HR-10430 Samobor, Savke Dabčević Kučar 6
matični broj: 3904768
registarski broj: 01000181
OIB: 17443569679
telefon: 3364 734 i 3325 488
žiro račun: otvoren u Samoborskoj banci
IBAN: HR9724030091120000472

Predsjednik Udruge: Miljenko Komes
Kontakt osoba: Vesna Vrančić – Administrativna tajnica
e-mail: hvidrassn@gmail.com  i  info@hvidra-samobor.hr
Facebook stranica: Hvidra Samobor Sveta Nedelja Facebook
web adresa: www.hvidra-samobor.hr