Voditelj obrade osobnih podataka:

Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor  i Sv.Nedelja

Skračeni naziv:

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja

Tel: 3364 734

Fax: 3325 488

e-mail:hvidrassn@gmail.com

 

 

Odgovorna osoba:

Predsjednik HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja Miljenko Komes

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Vesna Vrančić, tajnik- administrator udruge

Svrha obrade (opis):                                   

obrada osobnih podataka o članovima

 

svrha obrade određena je:

–             zakonom, aktima udruge ili odlukama tijela

 

 

Način davanja privole člana za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

pisana privola članau Pristupnom listu ili dodatna pismena privola člana

 

Kategorija člana:

 

Vrste podataka:

 

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

Ministarstvo hrvatskih branitelja ili dr.

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka:  _________

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka:

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u omotima spisa, u ormarima, zaključani, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata osobama  zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

 

 

U.broj:

Samobor,15.04.2021.
                                                                          Udruga HVIDR-a Samobor  i Sv.Nedelja

 

                                                                                                       Predsjednik

                                                                                                       Miljenko Komes