PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. i 2021. GODINU

 

UVODNE NAPOMENE

 

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja registrirana je prema  Zakonu o udrugama , sukladno navedenom Zakonu udružena je u Zajednicu Udruga HVIDR-a  Zagrebačke županije.

 

Na području grada Samobora i Grada  Sv.Nedelja udružena je u  Koordinaciju udruga  proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Sv.Nedelja a sa svrhom   njegovanja tradicije Domovinskog rata, korištenje zajedničkog prostora , tehničkih pomagala te administrativnih usluga .

 

Dragovoljno je izvanstranačko udruženje sa sjedištem u Samoboru, Savke Dabčević Kučar 6.

 

Udruga HVIDR-a se sukladno statutu, financira  isključivo iz proračuna, donacija i članarine članova  udruge .

 

Financijsko računovodstveni poslovi  vode se sukladno Zakonu o neprofitnim organizacijama, žiro račun je otvoren sukladno novom Zakonu o platnom prometu u Samoborskoj banci ,

IBAN HR9724030091120000472, MB Udruge : 3904768 ,OIB: 1744356979 RNO broj : 0068420.

 

 P R O G R A M S K I    D I O

  „ZAJEDNO U RATU-ZAJEDNO U MIRU“

 

Temeljem odredbi Statuta Udruge HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja u 2020-2021. godini planiramo sljedeće aktivnosti:

 

 1. Socijalna i pravna zaštita članova

 

Socijalna zaštita HRVI i članova njihovih obitelji

–     Osigurati daljnju suradnju sa socijalnom službom, Centrom za psihosocijalnu pomoć , obilazak članova na terenu, u njihovim domovima gdje bi se stjecao uvid u način života, stanje u obitelji i materijalno stanje,

–     Isto tako organizirati socijalnu i pravnu službu  sa koordinacijom udruga iz Domovinskog  rata kako bi se pomoglo u rješavanju    egzistencijalnih problema hrvatskih  branitelja

–     Dodjeljivanje materijalne  pomoći /jednokratne novčane pomoći/sukladno Odluci Predsjedništva  u slučaju smrti člana  udruge

–     Suradnja sa Uredom za rad zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije, kod smrtnog slučaja HRVI  –  briga o pokopu i počastima  , osmrtnice u novinama

-Briga o članovima uže obitelji umrlih HRVI

-Briga o  školovanju djece članova Udruga sa školama i Uredom za rad zdravstvo i socijalnu skrb

Cilj

Cilj programa SOCIJALNA  I PRAVNA ZAŠTITA ČLANOVA je osigurati  egzistenciju članova udruge i  upoznati društvo s problemima s kojima se članovi susreću u svakodnevnom životu.

 

Aktivnosti

Uključiti u rad volontere koji bi se osposobili za pružanje „prve pomoći“  prvo rješavanje kriznih stanja u obitelji .

 

1.2. Praćenje zakona i zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI  i članova obitelji

Sudjelovanje i potpora u radu županijskim , državnim i drugim ustanovama na dosljednom provođenju odredbi ustava RH, Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, i svih drugih zakonskih akata kojima se reguliraju prava HRVI Domovinskog rata.

Cilj

Poboljšati život invalida na način da se svakodnevno radi pritisak na tijela koja su dužna provoditi isti.

Aktivnosti

Uključiti se na lokalnoj razini u rad udruga i raditi na poboljšanju zakona i prava po istom .

 

1.3. Briga o prikladnom zapošljavanju invalida

– Evidentiranje invalida  pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

Pomoć kod realizacije samozapošljavanja i prekvalifikacije  invalida u Ministarstvu hrvatskih branitelja

– Razgovor sa poslodavcima  u  radnim organizacijama

– Po potrebi sa poslodavcem dogovori i organiziranje dokvalifikacija odnosno prekvalifikacija mlađih invalida, ali za unaprijed poznate poslove

– Inzistirati na poštivanju reda prvenstva pri zapošljavanju u državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, te pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili u pretežito državnom vlasništvu,

– Pratiti prilagodbu RVI /hrvatske branitelje / na novim poslovima.

 

Cilj:

Zapošljavanje mlađe populacije invalida koji su u svojim ranim godinama izgubili posao zbog invalidnosti .

Aktivnosti:

Pratiti natječaje na portalu MOJ POSAO, ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE  , natječaje za samozapošljavanje MOBMS i dr.  te putem web portala udruge obavještavat članove o istom.

 

1.4. Zdravstvene skrbi

– Pomoć u novčanim sredstvima  u subvencioniranju lijekova koja nisu  na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– Pomoć u novčanim sredstvima u subvencioniranju ortopedskih pomagala – koje nije u cijelosti odobrio HZZO a sukladno Odluci Ministarstva hrvatskih branitelja – razlika u cijeni koštanja ortopedskih pomagala, korištenju sredstava Zaklade hrvatskih branitelja

– Pomoć kod smještaja RVI-a u zdravstvene ustanove prilikom potrebe liječenja i pomoć kod smještaja u rehabilitacijske i resocijalizacijske centre, te posjete RVI –ima smještenim u tim ustanovama.

– fizikalna terapija – rehabilitacija u  Poliklinika Sv.Nedelja  sukladno potrebi članova  i mogućnostima udruge.

 

1.5. Briga o stambenom zbrinjavanju članova Udruga – koja se ne može provoditi bez našeg praćenja zakonskih odredbi i Vaše pomoći pri realizaciji ( dodjela građevinskog zemljišta, oslobađanje plaćanja građevinske dozvole i uvađanje komunalne infrastrukture)

 

 

1.6 Lokalna zajednica u HVIDR-i – volonteri

Građani  lokalne zajednice  a po mogućnosti i državna tijela zadužena za problematiku branitelja i stradalnika iz domovinskog rata mogu kroz različite oblike sudjelovati u  radu udruge . Kako bi volonteri , stručni djelatnici – edukatori  pokrivali problematiku u području u kojem žive , pretpostavka je da uglavnom poznaju ili će lako upoznati moguće korisnike psihosocijalne skrbi za uspješnu provedbu projekata .Uz pažljiv odabir volontera potrebno ih je stručno osposobiti do razine prepoznavanja, oblikovanja i razvrstavanja poteškoća u pripadnika branitelja i stradalnika domovinskog rata , više razina potreba, zadovoljavat će se u postojećim ustanovama i institucijama, uz pomoć udruga i savjetovališta za socijalnu pomoć.

 

CILJ

Ubrzati provedbu prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja kao i uključivanje u sve postojeće i novo utemeljene oblike psihološke pomoći te upoznavanje građana s problemima stradalnika Domovinskog rata.

 

 

 1. Stjecanje novih znanja i vještina

 

Razne edukacije koje bi pomogle u stjecanju novih znanja , organizacija radionica , tečajeva (strani jezici , izrada suvenira, likovna radionica i sl.).

Surađivati sa nama srodnim braniteljskim udrugama koje već imaju razrađene programe

 

       Cilj

Potaknuti članstvo na aktivnosti koje bi ih uključile u normalni rad u zajednici i pritom poboljšale pri socijalizaciji u zajednici.

 

3 .Promicanje športa i rekreacije (kuglana, boćanje, pikado, plivanje, ribolov, šah, bela, stolni tenis, streljaštvo ) i najam prostora za rekreaciju

Športska natjecanja:

Pri udruzi HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja, osnovane su sekcije s ciljem poticanja članova udruge na razne športske aktivnosti :

 • za mali nogomet – Dragan Mršić
 • za pikado – Ivica Belan
 • za kuglanu – Miljenko Komes
 • za streljaštvo – Dražen Razum
 • bočanje- Mihael Žura
 • Stolni tenis – Danko Klasan
 • viseča kuglana Marijan Švit
 • šah – Josip Gotić
 • utrka u kolicima – Marijan Švit

Kroz zajednička okupljanja svaka sekcija ima svoj raspored i redovno organizira treninge i druženja u prostoru  kuglane , Đ.Basaričeka 4, Bregana i Sportskim objektima Samobor.

       Voditelj za športske aktivnosti udruge Ivica Belan.

 

3.1.  Dan udruge HVIDR-a Samobor i  Sv.Nedelja  –

Udruga HVIDR-a Samobor  i Sv.Nedelja osnovana je među prvim udrugama iz domovinskog rata  24.05.1992. .Kako bi obilježili godišnjicu osnivanja udruge organizira se druženje članova udruge i branitelja iz srodnih udruga  iz Domovinskog rata Samobora i Sv.Nedelje.

 

Športske igre HVIDR-a Samobor i  Sv.Nedelja

U svibnju mjesecu  povodom godišnjice udruge organizirati  športske igre HVIDR- a Samobor i Sv.Nedelja ,tradicionalno športsko natjecanje u kuglanju, boćanju, ribolovu, elektronskom pikadu, visećoj kuglani, šahu, beli  , stolnom tenisu, streljaštvu  na sportskim terenima Samobora i Sv. Nedjelja a koje je ujedno i kvalifikacijsko natjecanje za županijske športske igre

 

3.2.    Županijske športske igre HRVI Domovinskog rata Zagrebačke županije  

Udruga HVIDR-a Samobor i Sv.Nedelja  svake godine  ukupni je  pobjednik na športskim igrama HVIDR-a Zagrebačke županije.

U 2020  športske igre organizirale bi se  u Velikoj Gorici a u 2021, organizator bi bila naša udruga..

Učestvovanje na športskim igre HRVI Zagrebačke županije – susret  svih invalida  Zagrebačke županije i gostiju uz natjecanja u el. pikadu, visećoj kuglani, el. kuglana, športskom ribolovu, streljaštvo, stolni tenis ,šah, boćanje ,utrka u invalidskim kolicima

 

Na športskim igrama sudjeluju članovi , HRVI iz cijele Zagrebačke županije , 8 udruga HVIDR-a,   cca 250 sportaša,  50-tak sudaca i voditelja športskih disciplina te  50-tak gostiju cca 350 do 400 učesnika.

Ovo športsko natjecanje ujedno je i kvalifikacijsko za državno prvenstvo HVIDR-a RH (SŠNIDOR) koje će se u travnju  2019. i koncem 2019.g. te po planu i u  2020. godini.

 

3.3.    26. SŠNIDOR HVIDRA RH u listopadu  ne zna mjesto ni vrijeme održavnaja.

 

Svehrvatsko športsko natjecanje HRVI   koje se već tradicionalno organizira i na kojem naši članovi ,100% HRVI, postižu vrhunske rezultate , 25. športsko natjecanje HRVI iz cijele Hrvatske (22 županije)  koji su se kvalificirali tokom cijele godine kako bi učestvovali na državnom natjecanju ratnih vojnih invalida .

Natjecanja  će se održati u slijedeći disciplinama: plivanje , streljaštvo, šah, viseća kuglana, el. kuglana, stolni tenis, el. pikado, utrka u kolicima, tenis u kolicima, stolni tenis u kolicima, košarka u kolicima, športski ribolov , boćanje.

Cilj:

Poznato je da sa završetkom liječenja i rehabilitacije veći broj HRVI povlači u krug obitelji i ne bavi se športom, što uzrokuje atrofiju mišića i slabljenje čitavog organizma ali i negativno utječe na njegovo psihičko stanje stoga se i ubuduće planiraju sljedeće aktivnosti:

–     praćenje invalida na njihovim pojedinačnim natjecanjima

 • kroz šport i rekreaciju Udruga HVIDR-a predlaže povezanost sa drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata , Grada Samobora i Grada Nedelja (Koordinacijom udruga) kao i sa udrugama na nivou Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.
 • uključivanje djece članova i zajedničko druženje kroz sport

 

4.Obilježavanje značajnih obljetnica i datuma  , te obljetnica domicilne brigade

 

Obljetnice brigada, vojno redarstvenih akcija, vojna hodočašća branitelja i stradalnika Domovinskog rata, sportski i drugi susreti sa srodnim udrugama a povodom njihovih obljetnica

–   polaganje vijenaca i svijeća kod spomen obilježja poginulim braniteljima

–   obilježavanje športskim okupljanjem branitelja i invalida

–   troškovi čestitki  u novinama

 

4.1.  „Zajedno u ratu , zajedno u miru“ 2020.i 2021

 sa srednjim  školama iz  Samobor

(Srednja strukovna škola Samobor , ETUŠ Samobor i Gimnazijom A. G. Matoš )

Obilazak prve crte bojišnice naših očeva i sugrađana             

Obilazak prve crte u koju bi se uključili članovi udruge, članovi njihovih obitelji i djeca školske dobi .U dogovoru sa  školom  uključili bi  školsku djecu sa profesorom povijesti .

 

Želja nam je da našoj djeci satom povijesti na prvoj crti bojišnice uz odavanje počasti kod spomenika  poginulim braniteljima iz našega kraja kao i svim poginulim braniteljima  odamo počast . S našeg područja  u obrani  bojišnice  sudjelovali su građani – branitelji kao pripadnici   MUP-a P.U.Zagrebačke, 151. samoborske brigade,  2. gardijske brigade, 1.gardijske brigade .

Uz kratko prisjećanje ratnih zbivanja na terenu  zapaliti će se svijeće pored  spomen ploče poginulima braniteljima i obići teren (Trokut- Novska, Vukovar, Škabarnja, Zadarsko zaleđe, Šibensko zaleđe,Splitsko dalmatinsko područje,  Petrinja, Dvor, Hrvatska Kostanjica, Lipik-Pakrac i dr.) .

Cilj ovog projekta je promicanje vrijednosti domovinskog rata , upoznavanje djece sa Domovinskim ratom , sat povijesti na terenu .

 

 

4.2. Memorijalni pikado turnir „Velimir Prosoli – Đelo“

Ovaj pikado turnir udruga je pokrenula  u 2011.g. u znak sjećanja na  prerano preminulog kolegu , prijatelja i člana Velimira Prosolija – Đele a opet s jedinstvenim ciljem poticanja članova na športska druženja, uz određeni humanitarni rad a u korist cijeloj zajednici.

 

4.3. Memorijalni turniri sa srodnim udrugama  i mjesnim odborima

Udruge iz Domovinskog rata i Mjesni odbori već tradicionalno organiziraju memorijalne malonogometne turnire  i  natjecanja u ribolovu u znak sjećanja na poginule i prerano umrle hrvatske branitelje. Kako bi se očuvala dugogodišnja tradicija naši članovi  osnovali su sekcije i aktivno se priključe svakom takvom turniru .

 

5.Kulturno zabavne djelatnosti

 

5.1. Podjela božićnih poklon paketa za djecu  HRVI – stradalnika Domovinskog rata uz prigodan  program.

 

Tradicionalno organiziran program podjele poklon paketa uz pomoć  Grada Samobora i Grada  Sv.Nedelja

Sv.Nikola je dan kada djeca očekuju prigodne paketiće koji su znak pažnje upućene od    strane odraslih.

 

Cilj:

Djeca stradalnika Domovinskog rata spadaju u kategoriju osoba s dodatnim potrebama jer su u najranijim razvojnim danima doživjela traumatična iskustva  (boravak roditelja na bojišnici,  ranjavanje, dug oporavak, očekivanja i zebnje). Sigurno je da su nesvakidašnje posljedice ratnih razaranja utjecala na normalan psihički razvoj svakog djeteta ponaosob, te je upravo stoga neophodno uključivanje zajednice u pomaganje savladavanja tih traumatičnih iskustava kako bi daljnje razvojne faze prošli nesmetano te se formirali kao zdrave osobe.

Stoga su paketići za blagdan Sv.Nikole uz prigodan program zasigurno  jedan dio pružanja razumijevanja i pažnje te kvalitetan način njihova buduća usmjeravanja.

 

5.2. Sudjelovanje na svim kulturnim i drugim događanjima vezanim uz Samobor i Sv.Nedelju

 

Cilj:

Cijeneći naše gradove Samobor i Svetu Nedelju i njihove programe, druženje sa našim hrvatskim braniteljima , građanima i njihovim obiteljima .

 

6.Održavanje godišnje skupštine Udruge

 • sukladno Statutu udruge i  Zakonu o udrugama.

 

 1. Koordidnacija svih Udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Samobora i Grada  Sv.Nedelja i režijski troškovi udruga
 • Dana 29.09.2000. godine pristupili smo Koordinaciji udruga proizašlih iz Domovinskog rata Samobora i Sv.Nedelja a u cilju  njegovanja tradicije Domovinskog rata, korištenje zajedničkog prostora , tehničkih pomagala te administrativnih usluga što bi smanjilo  opterećenje proračuna a pomoglo u kvalitetnijem  praćenju  programa udruga iz Domovinskog rata.

 

 

 1. Kadrovi – plaća i druga davanja za administratora udruge

Za uspješno i kvalitetno provođenje navedenih zadataka potrebno je osigurati osobni dohodak za administratora u Udruzi koji će ujedno temeljem Pravila i Sporazuma o radu Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Samobora i Grada  Sv.Nedelja obavljati administrativne poslove svim udrugama članicama Koordinacije udruga.

 

8.1. Poticano zapošljavanje  – Zavod za zapošljavanje

 

Kako je povećan obim posla a postoji mogućnost poticajnog zapošljavanja i pomoći u administrativnim troškovima cilj nam je pokušat sa Zavodom za zapošljavanje zaposlit jednu osobu uz njihov novčani poticaj.

 

 1. Materijalni troškovi – kancelarijski materijal, putni troškovi, reprezentacija i

    poštanske usluge

 

 1. Knjigovodstvene usluge i provizije banci
 2. Radne akcije – adaptacija i tehničko održavanje prostora

Kako je udruga u 2011.g. dobila prostor kuglane na Bregani, Đ.Basaričeka 4 na korištenje uz određene uvjete neophodno je planirati radnu akciju članova udruge za potrebe za kontinuirano  održavanje  prostora .

Sukladno planu za  2021. godinu planiramo prenamjenu i obnovu prostora u 2020 planiramo pripremiti projektnu dokumentaciju i prijaviti se na natječaj.

 

Z A K LJ U Č A K

 

Iz cjelokupnog programa je vidljivo da su osnovni zadaci rješavanje pravnih, socijalnih i zdravstvenih problema članova, osiguravanje sredstava za rad , šport i rekreacija, adaptacija kancelarijskog prostora.

 

Cjelokupni program neće se moći kvalitetno i u cijelosti provesti bez stručne pomoći, pa je potrebno imati potporu Vaše uprave , državnih i drugih ustanova, kao i osigurati sredstva predviđena prijedlogom financijskog plana za 2020. i 2021.. godinu.