Pravna pomoć

Građani slabijega imovinskog stanja mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Riječ je o svim postupcima pred sudovima, upravnim tijelima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima za rješavanje egzistencijalnih pitanja (statusna pitanja, zaštita djece, žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovine ljudima, obiteljska pitanja, prava iz sustava socijalne skrbi, te postupci na Europskom sudu za ljudska prava).

Svatko tko je u situaciji da bi ga plaćanje pravne zaštite dovelo da sebe ili svoju obitelj imovinski ugrozi dobit će besplatnu pravnu pomoć. A ona će se moći koristiti za pravne savjete, podnošenje predstavki, zastupanje stranaka u upravnim postupcima kao i zastupanje pred sudovima. No, na sudu će je moći pružati jedino odvjetnici. Besplatna pravna pomoć ograničena je na građanske i upravne postupke, a ne kaznene postupke.

Da bi ostvarili besplatnu pravnu pomoć, građani će morati podnijetiZ ahtjev za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći na kojem do detalja upisuju podatke o imovini od primanja, pokretnina, nekretnina i to svih članova kućanstva.

Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom nadležnom Uredu državne uprave ili njegovoj ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.

Obrasci zahtjeva mogu se podići u svim Uredima državne uprave u županijama, u Centrima za socijalnu skrb i Sudovima.

Ako im se odobri zahtjev, građani će dobiti uputnicu s kojom će u roku od 30 dana morati izabrati tko će ih zastupati – odvjetnik, registrirana udruga, sindikat ili pravni fakultet.
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći utvrdio je relativno visoki imovinski cenzus za ostvarenje prava na besplatnu pravnu pomoć.

Uvjeti pomoći:
• prosječni prihod po članu kućanstva do 2.611,00 kn
• kuća ili stan do 35 kvadrata (te dodatnih 10 kvadrata za svakog člana)
• ušteđevina ne smije biti veća od 52.220,00 kn
• ne smiju imati automobil vredniji od 47.000,00 kn.
U cenzus se ne uračunavaju ratne invalidnine, potpore za zbrinjavanje obitelji zatočenih i nestalih branitelja, dječji doplatak, naknade iz socijalne skrbi, stipendije za redovno školovanje i naknade za udomiteljstvo.
Tražitelj besplatne pravne pomoći u svakom trenutku morat će pristati na provjeru svoje imovine i prihoda koju će provoditi Ured za državnu upravu u županiji. U slučaju zloporabe, primatelj pravne pomoći morat će vratiti sve neopravdano stečene iznose sa zateznim kamatama.

Zahtjev za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći možete preuzeti ovdje: www.pravosudje.hr  ili u Uredu državne uprave Zagrebačke županije, ispostava Samobor, Trg kralja Tomislava 5 (soba 316 ili 317).