Poticanje samozapošljavanja

Potporu za samozapošljavanje u iznosu od 40.000 kuna možete dobiti ako namjeravate pokrenuti obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Utrošite li ih namjenski, sredstva ne trebate vraćati.

Za samozapošljavanje nezaposlenog hrvatskog branitelja, odnosno nezaposlenog djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja pokretanjem obrta, trgovačkog društva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja može odobriti novčanu potporu u iznosu od 40.000 kuna.

Pritom se prvi dio potpore (20.000 kuna) isplaćuje po sklapanju ugovora, a drugi dio potpore isplaćuje se nakon što dostavite račune ili kupoprodajne ugovore o nabavci strojeva ili opreme, sukladno poslovnom planu.

Uvjeti za potporu
Za potporu se možete kandidirati ako zadovoljavate sljedeće uvjete:
• da ste u trenutku registracije djelatnosti najmanje trideset dana nezaposleni
• da ste registrirali djelatnost tijekom godine u kojoj podnosite zahtjev ili nakon prestanka zaprimanja zahtjeva za prethodnu godinu
• da niste ranije koristili poticaj za samozapošljavanje Ministarstva.

Zahtjevi se zaprimaju isključivo nakon objave javnog poziva. Uvjete, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti i potrebne obrasce možete tijekom razdoblja u kojem je javni poziv otvoren pronaći na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: www.branitelji.gov.hr