Zahtjev za izdavanje propusnice Grad Samobor

                                                                                       

                              (Ime i prezime)

 

                                                                                       

                                    (adresa)

 

                                                                                       

                       (OIB)

 

                                                                                       

                 (kontakt telefon)

 

                                                                                       

                      (e-mail)

 

 

                                                                                                                                     GRAD SAMOBOR

                                                                                                                          STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

ZAHTJEV

ZA IZDAVANJEM PROPUSNICE

(točka II.e. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta

prebivališta i stalnog boravka, Narodne novine br. 35/2020. od 23.03.2020. godine)

 

 

Poštovani,

 

molim da mi izdate propusnicu sukladno točki II.e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj iz sljedećeg razloga:

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

za razdoblje: od ____________________ do ___________________.

 

 

Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti, potpuni i točni.

 

 

U ________________, ___________ 2020. godine

 

 

___________________________________________

                                                                                                                Potpis podnositelja zahtjeva

 

 

Sukladno članku 6. stavku 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, potvrđujem da sam suglasan/a da se moji podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.