Trajektni popust za HRVI

JADROLINIJA
Riva 16, 51 000 Rijeka, Hrvatska
Telefon:
Centrala +385 51 666 111
Prodajna mjesta/agencije
Fax: +385 51 213 116

 

POVLAŠTENI PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Od dana 19.08.2019. godine do donošenja Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o linijskom pomorskom prometu, a sukladno zaključku Vlade RH uvodi se pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge  za sljedeće kategorije korisnika:

 • Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više
 • Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem –   Za  HRVI od  20% do 90% ostaje 30% na osobu a 50% na vozilo.
 • Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%
 • Gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem
 • Osobe s invaliditetom sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
 • Djeca s teškoćama u razvoju sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja

Besplatni prijevoz za gore navedene kategorije  odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo.

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju koja imaju prebivalište na otoku (sutvrđenim I. i II. stupnjem funkcionalnog oštećenja) i njihova pratnja.

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje se temeljem Zahtjeva ispunjenog i poslanog Službi prodaje na passdept_h@jadrolinija.hr  ili fax: 051 – 337 – 110 najkasnije 5 dana prije željenog polaska.

Zahtjevu je potrebno priložiti Presliku dokaza o invalidnosti:

 • Za osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više, osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim oštećenjem – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Za hrvatske ratne vojne invalide sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem – rješenja Ureda državne uprave i/ili Ministarstva hrvatskih branitelja
 • Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju stupanj funkcionalnog oštećenja dokazuju rješenjem Centra za socijalnu skrb, rješenjem Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku(radi ostvarenja prava iz socijalne skrbi)  ili rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radi ostvarenja prava na uvećani dječji doplatak)
 • Pratitelji svoj status dokazuju rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (za prava na skraćeno radno vrijeme roditelja ili dopust radi njege djeteta).
 • Presliku osobne iskaznice za korisnika
 • Presliku osobne iskaznice za roditelja/ skrbnika
 • Presliku prometne dozvole za vozilo

Prilikom ukrcaja uz besplatne prijevozne karte obavezno je predočiti i dokaz o invaliditetu.

Ukoliko nisu nastupile bitne promjene popratnu dokumentaciju je potrebno poslati samo prilikom slanja prvog zahtjeva. Broj putovanja nije ograničen, no za svako putovanje potrebno je poslati novu zamolbu s točnom relacijom i datumom putovanja.

Zahtjev za odobravanje besplatnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu možete preuzeti na web stranici Jadrolinije

Za ostale HRVI od  20% do 90% ostaje 30% na osobu a 50% na vozilo.