HRVI I i II skupine u cjelosti oslobođeni plaćanja HRT pristojbe

Sukladno Odluci Nadzornog odbora HRT-a  mjesečne pristojbe koja se plaća HRT-u u cijelosti su oslobođeni HRVI I i  II skupine

a temeljem članka 35. Zakona o HRT-u (NN 137/10, 76/12, 78/16 i 46/17).

 

Mole se članovi da obrate pažnju da li im ističe oslobođenje (5 godina od zadnjeg Rješenja HRT-a), potrebno je doći u udrugu da se obnovi zahtjev prema HRT-u.

 

Uz naše 100% HRVI  u cijelosti su oslobođeni  od plaćanja mjesečne pristojbe  punoljetne osobe (sa 100-postotnom invalidnošću/tjelesnim oštećenjem i članovi udruga osoba s invaliditetom):

– 100 posto slijepe osobe;

– bolesnici koji se lijećen dijalizom bubrega;

– gluhoslijepe oosbe koje po jednom od oštećenja, gluhoća ili sljepoća, imaju 100

posto oštećenja.

 

u visini od 50 posto plaćanja HRT pristojbe ostvaruju punoljetne osobe – članovi Udruga osoba s invaliditetom (najmanjim 80 posto) s dijagnozama oboljenja:

– mišićna distrofija i srodna neuromišićna oboljenja;

– cerebralna ili dječja paraliza s oštećenjem organa za kretanje preko 80 posto;

– paraplegija (i hemiplegija); tetraplegija; sc. multiplex; amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanje preko 80 posto; i

– 100 posto gluhe osobe (100 posto oštećenje sluha).

posto oštećenja.”