Javni poziv za hrvatske branitelje i djecu HRVI, dragovoljaca Domovinskog rata

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA
Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
nezaposlena djeca
smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
nezaposlena djeca dragovoljaca iz
Domovinskog rata i
nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno
utvrđenim statusom.
Više o pozivu možete saznati na web stranici Ministarstva branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/2018/5%20Svibanj/Javni%20poziv%20za%20sufinanciranje%20tro%C5%A1kova%20obrazovanja//Javni%20poziv_poticanje%20obrazovanja_2018.pdf