OTVOREN DOM HRVATSKIH VETERANA LIPIK

DOM HRVATSKIH VETERANA LIPIK

Dom hrvatskih veterana je smještajno-rehabilitacijska ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za:

 • HRVI iz Domovinskog rata,
 • Članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • Članove obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • Hrvatske branitelje iz domovinskog rata,
 • Članove obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz domovinskog rata,
 • Članove obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • Osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji iu okviru mirovnih snaga i misija,
 • Stradale pirotehničare,
 • Članove obitelji stradalih pirotehničara.

Cilj javne ustanove Dom hrvatskih veterana sveobuhvatna je skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu. Multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja omogućit će se potpunija društvena uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala.

Dom hrvatskih veterana nalazi se u Lipiku u ulici Matije Terezije 5, u zgradi bivšeg hotela „Lipa2.

 

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA SMJEŠTAJ

Potencijalni korisnik treba popuniti Zamolbu za korištenje usluga koja se nalazi na Internet stranicama www.dhv.hr pod naslovom Postupak ishođenja smještaja.

O korištenju programa smještaja prijedlog ravnatelju daje Povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja na temelju prikupljene zamolbe, preslike zdravstvenog kartona, dokaza o statusu, preslike osobne iskaznice i druge potrebne dokumentacije.

Povjerenstvo može, po potrebi, zatražiti socijalnu anamnezu  podnositelja zahtjeva, mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicina, podnositelja zahtjeva uputiti  na psihijatrijski, klinički, laboratorijski ili drugi izvanredni liječnički pregled.

O korištenju programa boravka odlučuje ravnatelj.

 • odluci ravnatelja potencijalni korisnik biti će obaviješten telefonskim putem. Sam smještaj i korištenje usluga ostvaruju se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

 

VRSTE USLUGA

U Domu hrvatskih veterana nude se usluge koje su specifične samo za ovakav tip preventivno-rehabilitacijske ustanove:

 • Socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
 • Psihosocijalna podrška
 • Fizioterapija
 • Kineziterapija
 • Sport osoba s invaliditetom
 • Sportska rekreacija
 • Preventivne zdravstvene aktivnosti
 • Psihoedukacija
 • Grupna podrška
 • Radna terapija
 • Resocijalizacija korisnika kroz društvene i sportske aktivnosti
 • Edukacija s ciljem stjecanja novih vještina, navika i znanja
 • Korištenje bazena tri puta tjedno u popodnevnom terminu SB Lipik.

NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Ustanova korisniku pruža korištenje usluge smještaja  ili boravka

Usluge Doma mogu se kontinuirano koristiti u trajanju do tri tjedana, iznimno ako postoje osoboto opravdani razlozi i nakon isteka roka, korištenje usluga doma može se produljiti Odlukom ravnatelja Doma.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme osiguranog smještaja u Ustanovi 24 sata dnevno.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Ustanove za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka.

Poludnevni boravak može trajati do 6 sati dnevno.

Cjelodnevni boravak može trajati od 6 do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u Ustanovi.

Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Doma kroz program poludnevnog ili cjelodnevnog boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika.

Korisnik je dužan prilikom prijave priložiti potvrdu o statusu hrvatskog branitelja te presliku osobne iskaznice i zdravstvenog kartona.

Korištenje usluga doma nije povezano s uslugama Specijalne bolnice Lipik.

Dom hrvatskih veterana nalazi se u Lipiku u ulici Marije Terezije 6, tel. 034/316-100

Zahtjev za rehabilitaciju podnose se na adresu sjedišta

 u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 4, tel. 3658 005, fax 3658 048,

 e-mail:ravnteljstvo@dhv.hr