Sistematski pregledi HB u Općoj bolnici Zabok

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA U SURADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA ORGANIZIRA PREVENTIVNE
SISTEMATSKE PREGLEDE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

SISTEMATSKI PREGLEDI U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI PROVODITI ĆE SE U
OPĆOJ BOLNICI ZABOK I BOLNICI HRVATSKIH VETERANA, BRAČAK 8, 49210 ZABOK
Preventivni sistematski pregled obuhvaćati će :
– laboratorijske pretrage: KKS, SE, AST, ALT, UREA, KREATININ, LIPIDOGRAM, URIN- kvalitativna analiza, te EKG, RTG pluća, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk prostate za muškarce, ultrazvuk dojke i ginekološki pregled za žene, te specijalistički pregled interniste.
Prioritet za 2017. godinu imati će hrvatski branitelji koji imaju 1.500 i više dana borbenog sektora te nemaju status HRVI
MOLIMO DA SE ZAINTERESIRANI BRANITELJI ZA SVE INFORMACIJE U VEZI SISTEMATSKIH PREGLEDA JAVE PODRUČNOJ JEDINICI MINISTARSTVA HRVATSKIH BRANITELJA I CENTRU ZA PSP KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE,
TRG LJUDEVITA GAJA 12, 49000 KRAPINA
TEL: 049/373-336

upitnik mb sistematski