OBRAZAC ZAHTEJVA ZA LIJEČENJE HB U NAFTALANU IVANIĆ GRAD

ZAHTJEV ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – NAFTALAN

IME I PREZIME: ______________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA: ________________________

OIB:  ______________________

BROJ TELEFONA/MOB._________________________

                                                                                               NAFTALAN,

                                                                                               specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Omladinska 23 a

10 310 IVANIĆ-GRAD

Z  A  H  T  J  E  V

za ostvarivanje bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom/liječenja psorijaze

na teret Proračuna Zagrebačke županije

Status (zaokružiti):

    1. Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata
    2. udovica smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • Dobrovoljni vatrogasac
  • Osoba oboljela od psorijaze

Ukratko obrazložiti zahtjev

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U ___________,__________

_______________________________

(potpis)

Potpisom ovog Zahtjeva podnositelj Zahtjeva daje izričitu privolu za obradu i korištenje njegovih osobnih podataka navedenih u Zahtjevu, ali isključivo u svrhu poslova vezanih uz pravo na liječenja u SB Naftalan, uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

 

Riječi koje imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Mišljenje Povjerenstva:

Povjerenstvo, potpis i pečat

________________________